Sun Mon Tue Wed Thu Fri Sat
1
2
3
4
5
6
7
8
Varsity Soccer vs Scrimamge – E’Town, @THS 7:15 pm
Varsity Soccer vs Scrimamge – E’Town, @THS @ THS
Aug 8 @ 7:15 pm – 11:59 pm
Varsity Soccer vs Scrimamge – E’Town
9
11
Varsity Soccer vs Scrimmage – Collins, @Collins 9:15 am
Varsity Soccer vs Scrimmage – Collins, @Collins @ Collins
Aug 11 @ 9:15 am – 11:59 pm
Varsity Soccer vs Scrimmage – Collins
12
13
14
JV Soccer vs Ballard, @Ballard 5:30 pm
JV Soccer vs Ballard, @Ballard @ Ballard
Aug 14 @ 5:30 pm – 11:59 pm
JV Soccer vs Ballard
Varsity Soccer vs Ballard, @Ballard 7:00 pm
Varsity Soccer vs Ballard, @Ballard @ Ballard
Aug 14 @ 7:00 pm – 11:59 pm
Varsity Soccer vs Ballard
15
16
17
Varsity Football vs Carmel High School, @Carmel 7:00 pm
Varsity Football vs Carmel High School, @Carmel @ Carmel
Aug 17 @ 7:00 pm – 11:59 pm
Varsity Football vs Carmel High School
19
20
21
Freshman Soccer vs Manual, @THS 6:30 pm
Freshman Soccer vs Manual, @THS @ THS
Aug 21 @ 6:30 pm – 11:59 pm
Freshman Soccer vs Manual
22
JV Soccer vs Lexington Catholic, @THS 6:00 pm
JV Soccer vs Lexington Catholic, @THS @ THS
Aug 22 @ 6:00 pm – 11:59 pm
JV Soccer vs Lexington Catholic
Varsity Soccer vs Lexington Catholic, @THS 7:30 pm
Varsity Soccer vs Lexington Catholic, @THS @ THS
Aug 22 @ 7:30 pm – 11:59 pm
Varsity Soccer vs Lexington Catholic
23
25
Cross Country vs Tiger Run, River Road CC 9:30 am
Cross Country vs Tiger Run, River Road CC @ River Road CC
Aug 25 @ 9:30 am – 11:59 pm
Cross Country vs Tiger Run
Freshman Soccer vs Ryle, @Town & Country Field 2 10:30 am
Freshman Soccer vs Ryle, @Town & Country Field 2 @ Town & Country Field 2
Aug 25 @ 10:30 am – 11:59 pm
Freshman Soccer vs Ryle
JV Football vs St. Xavier, @St. Xavier 11:00 am
JV Football vs St. Xavier, @St. Xavier @ St. Xavier
Aug 25 @ 11:00 am – 11:59 pm
JV Football vs St. Xavier
Freshman Soccer vs St. X (OH), @Town & Country Field 2 1:30 pm
Freshman Soccer vs St. X (OH), @Town & Country Field 2 @ Town & Country Field 2
Aug 25 @ 1:30 pm – 11:59 pm
Freshman Soccer vs St. X (OH)
JV Soccer vs Ft. Thomas Highlands, @Highlands 4:30 pm
JV Soccer vs Ft. Thomas Highlands, @Highlands @ Highlands
Aug 25 @ 4:30 pm – 11:59 pm
JV Soccer vs Ft. Thomas Highlands
Varsity Soccer vs Ft Thomas Highlands, @Highlands 6:00 pm
Varsity Soccer vs Ft Thomas Highlands, @Highlands @ Highlands
Aug 25 @ 6:00 pm – 11:59 pm
Varsity Soccer vs Ft Thomas Highlands
26
27
FR Football vs St. Xavier, @St. Xavier 5:30 pm
FR Football vs St. Xavier, @St. Xavier @ St. Xavier
Aug 27 @ 5:30 pm – 11:59 pm
FR Football vs St. Xavier
28
29
JV Soccer vs Atherton, @Atherton 5:30 pm
JV Soccer vs Atherton, @Atherton @ Atherton
Aug 29 @ 5:30 pm – 11:59 pm
JV Soccer vs Atherton
Varsity Soccer vs Atherton, @Atherton 7:00 pm
Varsity Soccer vs Atherton, @Atherton @ Atherton
Aug 29 @ 7:00 pm – 11:59 pm
Varsity Soccer vs Atherton
30
Freshman Soccer vs Floyd Central, @THS 6:30 pm
Freshman Soccer vs Floyd Central, @THS @ THS
Aug 30 @ 6:30 pm – 11:59 pm
Freshman Soccer vs Floyd Central
31
Varsity Soccer vs Castle, @Memorial 5:00 pm
Varsity Soccer vs Castle, @Memorial @ Memorial
Aug 31 @ 5:00 pm – 11:59 pm
Varsity Soccer vs Castle
Varsity Football vs Moeller High School, @Moeller 7:00 pm
Varsity Football vs Moeller High School, @Moeller @ Moeller
Aug 31 @ 7:00 pm – 11:59 pm
Varsity Football vs Moeller High School

Pin It on Pinterest